PREDPLATNÉ A DISTRIBÚCIA

 

Časopis kød – konkrétne o divadle vychádza desaťkrát ročne (9 čísel + 1 rozšírené letné číslo) v náklade 400 ks a ponúka komplexný pohľad na divadlo a aktuálne informácie o divadle na Slovensku a vo svete.

Ak máte záujem o jeho predplatenie, neváhajte nás kontaktovať! Aktuálne divadelné čítanie vám bude chodiť priamo do schránky a vy nikdy viac nebudete mimo obraz.

Máte záujem zaradiť kød do svojej ponuky kultúrnych časopisov? Budeme sa tešiť, ak rozšírite naše predajné siete.

 

  • PREDPLATNÉ

Cena predplatného na jeden rok (10 čísel, z toho jedno rozšírené letné číslo): 20 €.

Cena predplatné pre študentov, dôchodcov a držiteľov preukazu ŽŤP (10 čísel, z toho jedno rozšírené letné číslo): 18 €.

Stiahnite si, vyplňte a odošlite objednávkový formulár:

kød – objednávkový formulár

Kontaktujte nás: Tatiana Danišová, prospero@theatre.sk, + 421 (0)2/204 87 405

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava, e-mail: predplatne@slposta.sk

 

  • DISTRIBÚCIA

Kontaktujte nás: Tatiana Danišová, prospero@theatre.sk, + 421 (0)2/204 87 405

A
A
A