Špeciálna knižnica Divadelného ústavu

Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia špeciálna knižnica zameraná na oblasť divadla na Slovensku. Disponuje viac ako 47 000 knižničnými jednotkami. Poskytuje knižnično-informačné a medziknižničné výpožičné služby viac ako 4 000 čitateľom ročne, a to nielen z radov odbornej, ale aj širokej verejnosti.

Fond knižnice tvorí teatrologická a umenovedná literatúra, divadelné hry, vrátane inscenačných textov (bez osobných poznámok), zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovo tiež zahraničná literatúra o divadle a umení. Vzácnou súčasťou knižničného fondu sú knihy, v niektorých prípadoch ucelené knižnice, získané od významných osobností slovenského divadla – Jána Borodáča, Karola L. Zachara, Jána Jamnického, Jána Jaborníka, Martina Slivku, Martina Porubjaka a ďalších. Najstaršími knihami sú Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben (v nemeckom jazyku) z roku 1836 a hra Jozefa Podhradského Holuby
a Šulek (v slovenskom jazyku) z roku 1850. Najväčšia kniha má rozmer 53 × 34 cm a najmenšia 5 × 5 cm.

Čitatelia majú k dispozícii online katalóg, nachádzajúci sa na stránke Divadelného ústavu.

On-line katalóg Clavius je prístupný na adrese http://lib.theatre.sk/katalog/

 

Vážení čitatelia,   

oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin, v termíne od 1.7.2019 do 30.8.2019 bude Knižnica Divadelného ústavu otvorená každý utorok v čase od 10:00 do 16:00 hod.

Knihy len na vrátenie preberáme aj v ostatné dni.

Od 2.9.2019 Vás opäť privítame v bežnom otváracom čase.

Ďakujeme za pochopenie

Otváracie hodiny

Pondelok: 9.00 – 14.00

Utorok: 11.00 – 17.00

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: 9.00 – 16.00

Piatok: 9.00 – 13.00

Kontakt a objednávky

Tel. č.: 02/20487 301

E-mail: kniznica@theatre.sk
viera.sadlonova@theatre.sk
veronika.palkova@theatre.sk

 

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A