Aktuálne výstavy

Herecké osudy Ctibora Filčíka 

Výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej hereckej osobnosti Ctibora Filčíka.

Autor výstavy Karol Mišovic, grafické riešenie Mária Čorejová. 

Výstava je sprístupnená vo foyeri činohry v priestoroch Novej budovy SND v Bratislave do 29. 1. 2021.

Miesto: Nová budova SND, Bratislava

 


Divadelné storočie  stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 5. septembra 2021 si pri príležitosti celoslovenského  projektu Rok slovenského divadla 2020 môžete na druhom poschodí Bratislavského hradu pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Výstava detailne mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepája ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľuje jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňuje tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na jeho rozvoj.

Výstavu pripravil štrnásťčlenný kurátorský tím, ktorý tvoria renomovaní teatrológovia a divadelní historici. Hlavnou kurátorkou výstavy je Zuzana Nemcová Gulíková. O architektonické spracovanie výstavy sa postaral slovenský scénograf, pôsobiaci s veľkým úspechom v zahraničí Boris Kudlička.

Trvanie výstavy: 28. 2. 2020 – 5. 9. 2021

Miesto: Bratislavský hrad, Bratislava (2. poschodie)

Viac informácií o výstave sa dočítate v sekcii Výstavy > Divadelné storočie - stopy a postoje

 


Reinštalácie

Jozef Gregor Tajovský

Výstava Divadelného ústavu zachytáva život a dielo významného slovenského dramatika, prozaika, básnika i politika Jozefa Gregora Tajovského. Plošná panelová výstava sa snaží cez fotografie zachytiť útržky rodinného, spoločenského i vojenského života. Na druhej strane výstava ponúka teatrologický vhľad do jeho tvorby a inscenačnú tradíciu jeho najhranejších hier. 

Autorka výstavy Frederika Čujová, grafické riešenie Viera Burešová.

Trvanie výstavy: od 16. 11. 2020 do 15. 1. 2021

Miesto: Mestská knižnica, Piešťany

 

Magda Husáková-Lokvencová

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová absolvovala v roku 1941 štúdium práva na bratislavskej univerzite. Intenzívny záujem o divadlo ju priviedol k štúdiu herectva na bratislavskom Štátnom konzervatóriu, kde na ňu významne vplýval pedagóg, osobnosť slovenskej avantgardnej réžie, Ján Jamnický. Od roku 1947 pôsobila na Novej scéne Národného divadla ako herečka, asistentka réžie, no čoskoro sa vyhranila ako mladá, moderne orientovaná režisérka. Intenzívne prispievala k profilovaniu všetkých zložiek novoscénickej divadelnej tvorby, ktorá vnášala aktivizujúce impulzy do rozvoja povojnového slovenského divadelného umenia.

Autori výstavy Ján Jaborník, Zuzana Nemcová-Gulíková, grafické riešenie Viera Burešová.

Trvanie výstavy: od 29. 9. 2020

Miesto: Akadémia umení, Banská Bystrica

 

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Zachytáva jej životnú púť od začiatkov štúdia na baletnej škole Iva Váňu Psotu v Brne, cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky, až po jej pedagogické aktivity. Alica Pastorová pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. Na Vysokej škole múzických umení založila a neskôr viedla Metodický kabinet, čím prispela ku kodifikácii odbornej reflexie tanečného umenia.

Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Trvanie výstavy: od 27. 8. 2020

Miesto: Tanečná fakulta VŠMU, Bratislava (Zochova ul.)

 


Pretrvávajúce výstavy

Bienále divadelnej fotografie 2018

Výstava pozostáva z kolekcií originálnych fotografií súťaže Bienále divadelnej fotografie z roku 2018. Fotografie boli do finále vybrané odbornou porotou.

Otvorenie výstavy: 10. 7. 2020

Miesto: Divadelný ústav, Bratislava (prízemie a 1. poschodie)

 

Hoffmann/Jamnický

Ferdinand Hoffmann

Výstava je venovaná významnému dramaturgovi a režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi, ktorý vnášal do činohry moderné postupy a zaslúžil sa o európsky a svetový rozhľad repertoáru uvádzaním reprezentačných diel významných epoch dramatickej tvorby a divadelného vývinu, pričom podporoval aj domácu dramatickú tvorbu.

Ján Jamnický

Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi a pedagógovi Jánovi Jamnickému, ktorý sa prikláňal k moderným prúdom a divadelnej avantgarde a zohral tak kľúčovú úlohu v modernom vývine slovenskej činohry.

Kurátori dvojvýstavy Ján Sládeček, Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

Miesto: Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava (Zochova ul.)

 

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Miesto: Štátne konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

 

Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr, na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

Miesto: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany 

A
A
A