Pripravujeme

Vladimír Suchánek – Od maľby k divadlu

Výstava venovaná scénografovi Vladimírovi Suchánkovi, dlhoročne spätému so Slovenským národným divadlom, zahŕňa jeho scénické návrhy a makety scén k významným inscenáciám, na ktorých spolupracoval. Výstava prezentuje predovšetkým inscenácie, ktoré tvoril v dvojici s režisérom Pavlom Hasprom. Kurátorom výstavy je Miroslav Daubrava, grafické riešenie navrhla Mária Čorejová. Vernisáž výstavy sa bude konať v októbri 2020 v priestoroch novej budovy SND.

 

Peter Karvaš

Výstava venovaná 100. výročiu narodenia dramatika Petra Karvaša, ktorú Divadelný ústav pripravuje spolu s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, bude slávnostne otvorená spolu s premiérou jeho hry Polnočná omša 11. septembra 2020 v priestoroch DJGT vo Zvolene.  

A
A
A