Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Jana Bodnárová

Dievča z morského dna. HRY

Kolektív autorov

Dejiny slovenského divadla II.

Po/doby Petra Karvaša

Ľubica Krénová

Martin Huba

Dráma nie je súťaž

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
A
A
A