Zapojte sa do Noci divadiel 2019

Divadelný ústav pozýva divadelníkov, divadlá a kultúrne priestory na celoslovenské podujatie európskeho významu Noc divadiel 2019, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. novembra 2019. Noc divadiel je európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom po celú noc.

Divadelný ústav zabezpečí strešnú koordináciu a propagáciu podujatia prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a mediálnych partnerov, ako aj tlačové materiály vrátane ich distribúcie.

Svoj záujem zúčastniť sa na Noci divadiel 2019 na Slovensku môžete potvrdiť na e-mailovej adrese dusan.poliscak@theatre.sk najneskôr do 30. júna 2019. Prípravné a koordinačné stretnutie sa uskutoční tradične v septembri v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. O definitívne poslanie podkladov a programu vás prosíme do septembra 2019.

Radi by sme upozornili na tri najdôležitejšie atribúty, ktoré charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami). Iniciátorom projektu Noc divadiel je chorvátska Noć kazališta. Stovky európskych divadiel sa spoja v jednu spoločnú noc a ponúknu divákom netradičné divadelné zážitky.

Myslíme si, že Noc divadiel je výnimočnou príležitosťou zviditeľniť vaše aktivity, ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu s kolegami z iných divadiel a kultúrnych inštitúcií a posilniť vzťah s publikom.

Tešíme sa na spoluprácu!

A
A
A