Vyšla monografia zaoberajúca sa tvorbou Jozefa Cillera
ciller

Monografia Dagmar Inštitorisovej Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa sa zaoberá tvorbou prof. Jozefa Cillera (1942), ktorý patrí medzi najúspešnejších slovenských divadelných scénografov. Venuje sa však aj kostýmovej tvorbe, televíznej a filmovej scénografii, architektúre, dizajnu či paradivadelným akciám, výstavám a eventom.

Monografia má dve časti. Prvá je obrazová a druhá textová. Obrazová pozostáva z výtvarných návrhov a divadelných fotografií, v ktorých sa predstavuje najvýznamnejšia tvorba J. Cilleta tak doma ako aj v zahraničí. Osobitosťou koncepcie je, že anotácie k scénografiám sú zároveň ich filozofickým základom.

Textová časť monografie je výsledkom výskumu, v ktorom boli scénografické či iné práce Jozefa Cillera podrobené analýze z viacerých uhlov pohľadu. Napríklad klasické teatrologické metódy umožnili pozrieť sa na jeho tvorbu z textologického a poetologického hľadiska, interpretačné, semiotické (vrátane farebnosti) a sémantické interpretácie umožnili jej kontextuálne dekódovanie. Osobitým pohľadom je analýza spojitosti jeho scénografického myslenia s paradivadelnými projektami, hľadanie významových prepájaní exteriérových artefaktov s urbanistickými či architektonickými riešeniami zvolených priestorov a analýza jeho výstavných a iných vizuálnych konceptov z divadelného hľadiska.

Monografia vznikla ako súčasť individuálneho projektu Čítanie v mysli divadelného tvorcu. Základným zámerom projektu je zmapovanie tvorby a autorskej poetiky vybraných divadelných osobností z hľadiska autorského myslenia a poetiky.

Knihu do života uvedú v piatok 18. 10. 2019 o 17.30 hod.: Božidara Turzonovová a Peter Kováč.
Miesto: Historická budova Slovenského národného divadla, Salónik, 1. Balkón, Gorkého 2, Bratislava
Moderuje: Izabela Pažitková

A
A
A