Poznáme vybrané projekty v rámci Mliečnych zubov 2019!

Z prihlásených divadelných projektov mladých tvorivých tímov, vybrala dramaturgia Štúdia 12: 

  • projekt "The closet I have lived in". Tvorivý tím: Veronika Rišňovská, Adam Draguň
  • projekt "@hilma". Tvorivý tím: Roman Poliak, Monika Štolcová

Oba Mliečne zuby budú realizované v divadelnej sezóne 2019/2020.

A
A
A