Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu za rok 2020

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o tom, že

Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu za rok 2020

sa uskutoční dňa 27. apríla 202115.00 hod. v Izbe manželov Borodáčovcov na 1. poschodí Divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12, Bratislava). 

Na tomto linku nájdete zoznam verejných odpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR za rok 2020

 

 

A
A
A