Súťaž Dramaticky mladí 2019 pozná svoje víťazky!
Súťaž Dramaticky mladí 2019 pozná svoje víťazky!

 

Do súťaže mladí autori a autorky prihlásili celkovo 13 textov, o ktorých rozhodovala trojčlenná porota v zložení divadelných kritičiek - Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Féherová, Lenka Dzadíková.

Porota ocenila nasledujúce texty:

1. miesto - Marianna Ibrahimi s textom Kniha

2. miesto - Anna Vatalová s textom Deň, na ktorý sa zabudlo

3. miesto - Tereza Spáčilová s textom Čas vypršal


Všetky tri ocenené texty vzišli z pera účastničiek Dielní kreatívneho písania Divadelného ústavu, ktoré prebiehali v Topoľčanoch pod vedením Jozefa Krasulu, v Banskej Bystrici pod vedením Ivety Škripkovej a v Bratislave pod vedením Lýdie Ondrušovej.

"Úroveň prihlásených textov každým rokom stúpa a sme radi, že s niektorými autormi a autorkami sa stretávame opakovane. Aj vďaka tomu môžeme sledovať ich tvorivý progres, ktorý nás teší. Veríme, že sa z niektorych stanú úspešní divadelní tvorcia a tvorkyne," zhodnotila členka poroty Dominika Zaťková.

Súťaž pre mladých autorov a autorky od 9 do 18 rokov každoročne vyhlasuje Divadelný ústav v Bratislave, pričom vyhlásenie prebieha počas divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

 

A
A
A