M. R. Štefánik – štátnik aj dramatická postava

Osobnosť M. R. Štefánika (1880 – 1919) v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny či osobný život a dejinné zmeny, ktorých sa stal súčasťou aj hýbateľom, ho priam predurčujú k námetu pre dramatickú tvorbu a divadlo. Vernisáž výstavy Generál na javisku sa uskutoční v rodisku M. R. Štefánika – obci Košariská, 21. júla 2019 v Evanjelickom kostole.

Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela.

Inšpirácie a impulzy, ktoré do slovenskej kultúry priniesol M. R. Štefánik, sú nezastupiteľné. Vstúpil do povedomia širokej verejnosti a dramatické zvraty, ktoré prežil, sa prirodzene stávali legendami aj tvorivými podnetmi pre umelcov. Okrem kľúčového podielu na vzniku Československa bol aj významnou renesančnou osobnosťou, ktorá mala vplyv na mnohé oblasti umenia a kultúry. Sú mu venované rozhlasové pásma, romány, divadelné hry či televízne filmy.

Autorom výstavy je Marek Godovič, grafické riešenie pripravil Ondrej Gavalda.

M. R. Štefánik – štátnik aj dramatická postava

 

A
A
A