PF 2021

PF 2021 Divadelny ustavRok slovenského divadla ubehol rýchlejšie ako sme všetci dúfali a ani zďaleka neprebehol podľa plánov.

Napriek tomu by sme sa chceli každému jednému z vás úprimne poďakovať za všetky spolupráce a všetko to pekné - divadelné, čo sme spolu prežili. Zároveň si vám dovoľujeme touto cestou popriať, nech je rok 2021 lepším ako ten predchádzajúci; prajeme vám a vašim blízkym veľa šťastia, radosti, pokoja a hlavne to najdôležitejšie - veľa zdravia. 

 

PS. Na našom tohtoročnom novoročnom pozdrave sa nachádza ukážka scénického návrhu, ktorý pre inscenáciu Martin a slnko (1975) vytvoril scénograf Ladislav Vychodil, ktorý by v roku 2020 oslávil okrúhle - 100. výročie narodenia. 

A
A
A