Mesiac so slovenskou drámou - PROGRAM

mesiac so slovenskou dramou

V spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe sme pripravili online program Mesiac so slovenskou drámou. Päť sobôt bude na našom YouTube patriť projektom venovaným slovenskej dráme. Začíname v sobotu 27. februára o 20.00 hod.


Podrobnejší program:

Počas prvých troch večerov predstavíme nové divadelné hry slovenských dramatikov a dramatičiek, ktoré vznikli v rámci projektu Divadelného ústavu v Bratislave – GREEN DRĀMA. Texty sa zaoberajú témami ekológie, environmentalistiky, ochrany prírody a celkovo života na našej planéte. Okrem online stretnutia s jednotlivými autormi a autorkami budete mať možnosť pozrieť si ukážky hier v podaní slovenských hercov a herečiek. 

27. február 2021 | diskusia s autormi a čítačky ukážok jednotlivých divadelných hier

- Miklós Forgács, hra Vizičlovek – číta Táňa Pauhofová
- Dušan Poliščák, hra Tichý hlas – číta Alexander Bárta
- Gabriela Alexová, hra Nič proti dvojnohým – číta Matej Landl
- Dušan Vicen, hra Ďakujeme, že neplodíte – číta Rebeka Poláková
- Samuel Chovanec, hra Poetic Science – číta Daniel Fischer
Diskusiu moderuje koordinátorka projektu GREEN DRĀMA, Lenka Čepková. 

Video si môžete pozrieť tu: 

6. marec 2021 | diskusia s autormi a čítačky ukážok jednotlivých divadelných hier

- Uršula Kovalyk, hra Súkromná vojna socky T. – číta Anna Šišková
- Marek Godovič, hra Temní turisti – číta Henrieta Mičkovicová
- Kamil Žiška, hra Upgrate Jules Verne – číta Matúš Kvietik
- Dodo Gombár, hra V reči stromu – číta Soňa Norisová
- Jana Micenková, hra Mindfuck – číta Richard Autner
Diskusiu moderuje koordinátorka projektu GREEN DRĀMA, Lenka Čepková. 

Video si môžete pozrieť tu: 

13. marec 2021 | diskusia s autormi a čítačky ukážok jednotlivých divadelných hier

- Peter Janků, hra Zlatá horúčka – číta Martin Huba
- Pavol Weiss, hra Stručná história spaľovní – číta Dominika Kavaschová
- Tomáš Procházka, hra Posledná alebo I want you to panic – číta Richard Stanke
- Adriana Krúpová, hra Studňa – číta Gabika Marcinková
- Slavka Civáňová, hra Obrázky z hôr – číta Ján Jackuliak
Diskusiu moderuje koordinátorka projektu GREEN DRĀMA, Lenka Čepková. 

Video si môžete pozrieť tu: 

20. marec 2021 | diskusia o projekte s tvorcami

Online diskusia o projekte GREEN DRĀMA, nových environmentálnych hrách, ale aj o súčasnej slovenskej dráme doma i vo svete.  
 
Diskutovať budú:

- Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave),
- Miriam Kičiňová (umelecká riaditeľka Činohry Slovenského národného divadla),
- Andrea Domeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90),
- Ján Šimko (dramaturg Rádia Devín)
- Miloslav Juráni (divadelný kritik a odborný garant projektu GREEN DRĀMA). 
Diskusiu moderuje koordinátorka projektu GREEN DRĀMA, Lenka Čepková. 

Video si môžete pozrieť tu:

27. marec 2021 | To by sa páčilo aj Erwinovi. 5 obrazov o Divadelnom ústave Bratislava 

(scenár Viliam Klimáček, réžia Peter Kerekes)
 
Hraný dokument, reprezentujúci činnosť Divadelného ústavu v Bratislave, vznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku inštitúcie. Základné aktivity Divadelného ústavu vyabstrahoval dramatik Viliam Klimáček do piatich krátkych dramatických obrazov, z ktorých divadelní režiséri Roman Polák, Viliam Klimáček, Ondrej Spišák, Svetozár Sprušanský a Sláva Daubnerová vytvorili päť štylizovaných divadelných scénok. Tie režisér Peter Kerekes nahrával už počas čítačiek a prvých aranžovačiek a zachytil tak pominuteľné okamihy procesu tvorby, ktoré v divadelnom diele zostávajú pred divákom ukryté. Každá scénka prezentuje inú formu – monodrámu, operu, bábkové divadlo, alternatívny happening a psychologickú minidrámu. Svojou rôznosťou vyjadrujú zlomok divadelných foriem, ktoré Divadelný ústav spracováva a archivuje.


Všetky videá nájdete na YouTube kanáli Divadelného ústavu.

A
A
A