Kniha mesiaca OKTÓBER - Prospero

kniha mesiaca oktober

Knihou mesiaca sa v októbri stala nová odborná publikácia Divadelného ústavu: Vladimír Predmerský a kol.: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla. 

Publikácia skúma z niekoľkých strán a pohľadov vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť. Veľkorysý prehľad zahŕňa najmä dramatické texty, no neobchádza ani ich významné scénické prevedenia – a to najmä v prípadoch, kedy je autor textu zároveň aj režisérom a daný text už vo svojej písanej podobe zahŕňa množstvo pokynov konkrétnym hercom či scénickému výtvarníkovi.

Publikácia sa venuje nielen jednotlivým dramatickým autorom, ale je aj syntetickým pohľadom na vývoj slovenského bábkarstva. Okrem toho presne zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov.

Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla obsahujú aj rozsiahlu kapitolu, ktorá sa venuje dramatickej produkcii nezávislých bábkových divadiel, ktorých existencia je oveľa menej systematicky zdokumentovaná, ako v prípade ich „kamenných“ kolegov.


Vladimír Predmerský a kolektív: Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

EdíciaSlovenské divadlo

Autori štúdiíMiroslav Ballay, Lenka Dzadíková, Ida Hledíková-Polívková, Juraj Hubinák, Dagmar Inštitorisová, Elena Knopová, Mišo Kováč Adamov, Barbora Krajč Zamišková, Vladimír Predmerský, Ľubomír Šárik, Vladimír Štefko, Pavel Uher, Dominika Zaťková

RecenzentiMgr. Nina Malíková, prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

Grafický dizajn a zalomenieNora Nosterská

Odborná redaktorkaMartina Ulmanová

Vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020.

Možnosť objednať si publikáciu, ako aj viac informácií, nájdete na tomto linku.

kniha mesiaca oktober

A
A
A