Divadelný ústav v jednom videu online

Ani v čase obmedzení, ktoré sa týkajú aj prístupu k niektorým službám Divadelného ústavu pre verejnosť, nechceme stratiť kontakt s našimi partnermi a návštevníkmi. Na našom youtube kanáli sme zverejnili hraný dokument To by sa páčilo aj Erwinovi o Divadelnom ústave, ktorý režíroval známy slovenský dokumentarista Peter Kerekes.

Hraný dokument, reprezentujúci činnosť Divadelného ústavu, vznikol pri príležitosti 50. výročia založenia inštitúcie v roku 2011. Základné aktivity Divadelného ústavu vyabstrahoval dramatik Viliam Klimáček do piatich krátkych dramatických obrazov, z ktorých divadelní režiséri Roman Polák, Viliam Klimáček, Ondrej Spišák, Svetozár Sprušanský a Sláva Daubnerová vytvorili päť štylizovaných divadelných scénok. Tie režisér Peter Kerekes nahrával už počas čítačiek a prvých aranžovačiek a zachytil tak práve tie pominuteľné okamihy procesu tvorby, ktoré v divadelnom diele zostávajú pred divákom ukryté. Každá scénka prezentovala inú formu – monodrámu, operu, bábkové divadlo, alternatívny happening a psychologickú minidrámu. Svojou rôznosťou vyjadrovali zlomok divadelných foriem, ktoré Divadelný ústav spracováva a archivuje. V jednotlivých scénkach sa postupne objavia aj herci a herečky, operní speváci, bábkoherci a performeri známi z našich divadelných scén – napríklad Zuzana Šebová, Roman Pomajbo, Viktor Horján, Petra Vajdová, Juraj Kemka, Boris Farkaš, Pavol Remenár, Michal Jánoš a ďalší. Záhadný názov hraného dokumentu evokuje prvé dekády našej inštitúcie, ktoré sa vyznačovali systematizáciou činnosti Divadelného ústavu a prinášali prvé nápady, ako dokumentovať tak explicitné dielo, akým je divadelná inscenácia. Jedna z prvých dokumentátoriek Nelly Štúrová navštívila v Nemecku divadlo avantgardného režiséra Erwina Piscatora a získala návod, ako usporiadať nové dokumentačné stredisko Divadelného ústavu.  

Prvý obraz POMINUTEĽNOSŤ (monodráma) realizovala Sláva Daubnerová. Sú v ňom zachytené prvé roky Divadelného ústavu, ktorý začínal svoju činnosť v marci 1953 ako malé divadelné oddelenie Slovenského múzea. Oddelenie stelesňovala Magda Husáková-Lokvencová, ktorá udala základný tón inštitúcie na desiatky rokov dopredu.

Druhý obraz HAUTE COUTURE (opera) režíroval Svetozár Sprušanský. Divák je svedkom recitatívu s improvizovaným klavírnym sprievodom. Jednotlivé postavy prehliadky zbierkových predmetov vyvoláva Spevák v podaní Pavla Remenára – odspievaním názvu hry, ku ktorej sa jednotlivý zbierkový predmet viaže. Operná nabubralosť a vysoký štýl prezrádza tajomstvá Divadelného ústavu.

Tretí obraz KNIHY (podzemný raut) pripravil Viliam Klimáček. Táto tretia časť, ako je zrejmé už z názvu, predstavuje publikačnú činnosť Divadelného ústavu. Ako sa od prvých skromných publikačných krokov periodickej a neperiodickej literatúry v 70. rokoch minulého storočia vyprofiloval na najväčšie vydavateľstvo teatrologickej literatúry na Slovensku.

O štvrtý obraz s názvom DEUS EX MACHINA (bábkové divadlo s príchuťou antiky) sa režijne zaslúžil Ondrej Spišák. Predstaví nám príbeh, ako sa Nelly Štúrová vrátila z návštevy divadla Erwina Piscatora, kde študovala jeho systém, s jasnou predstavou triedenia divadelných dokumentov podľa inscenácií. Tak vznikla povestná inscenačná obálka s fotografiami, recenziami, bulletinmi a inými dokumentami. Odvtedy prešlo polstoročie, inscenačná obálka stále žije, ale údaje z nej sú už aj v elektronických databázach Divadelného ústavu.

Piaty obraz ZMYSEL (minidráma s pokušením) režíroval Roman Polák. Jeho zmyslom je predstaviť činnosť Divadelného ústavu v rámci podpory pôvodnej slovenskej tvorby. Každoročne od roku 2000 vyhlasuje súťaž DRÁMA o najlepší pôvodný dramatický text. Podporuje aj tvorbu juniorov formou súťaže Dramaticky mladí a organizuje workshopy tvorivého písania, či tematické dramatické cykly.

 

 

To by sa páčilo aj Erwinovi / 5 obrazov o Divadelnom ústave
Even Erwin Would Like This / Five Acts on the Theatre Institute

Prvý obraz / Act One:
POMINUTEĽNOSŤ (monodráma) / EVANESCENCE (Monodrama)
Založenie Divadelného ústavu / Founding of the Theatre Institute (TI)
Účinkovala / Cast: Sláva Daubnerová
Spolupráca / Co-operation: Pavel Graus
Réžia / Director: Sláva Daubnerová

Druhý obraz / Act Two:
HAUTE COUTURE (opera)
Zbierky a fondy Divadelného ústavu / Collections and Funds of the TI
Účinkovali / Cast: Helena Besce Szabó, Pavol Remenár, Marián Varinský, Alexandra Sarvašová, Elena Kolek-Spaskov, Michal Jánoš, Martin Križan, Eduard Kakus, Milan Merc
Masky / Masks: Elena Haverlová
Réžia / Director: Svetozár Sprušanský

Tretí obraz / Act Three:
KNIHY (podzemný raut) / BOOKS (An Underground Banquet)
Publikácie Divadelného ústavu / Publications by the TI
Účinkovali / Cast: Renáta Ryníková, Zuzana Šebová, Roman Pomajbo, Viktor Horján, Vladimír Kittler, Marián Jaslovský, Roland Kaník
Scénografia / Scenography: Peter Janků
Réžia / Director: Viliam Klimáček

Štvrtý obraz / Act Four:
DEUS EX MACHINA (bábkové divadlo s príchuťou antiky) / DEUS EX MACHINA (Puppet Theatre Flavored with Antiquity)
Dokumentácia a databázy Divadelného ústavu / Documentation and Databases of the TI
Účinkovali / Cast: Lucia Korená, Katarína Petrusová, Radovan Hudec, Miloš Kusenda, Andrej Šoltés, Milan Vojtela
Scénografia / Scenography: Fero Lipták
Réžia / Director: Ondrej Spišák

Piaty obraz / Act Five:
ZMYSEL (minidráma s pokušením) / SENSE (Minidrama with Temptation)
Štúdio 12 a nová slovenská dráma / Studio 12 and the New Slovak Drama
Účinkovali / Cast: Petra Vajdová, Juraj Kemka, Boris Farkaš
Scénografia / Scenography: Miroslav Daubrava
Réžia / Director: Roman Polák

Námet / Story: Vladislava Fekete
Scenár / Screenplay: Viliam Klimáček, Ľubica Orechovská, Peter Kerekes
Použitá hudba / Music: J. Swinscoe, P. France, P. Carpenter: The Projectionists; J. Ježek: David a Goliáš; C. Orf: Carmina Burana
Ďalej účinkovali / Other appearances: Vladislava Fekete, Oleg Dlouhý, Andrea Dömeová, Dária Fojtíková Fehérová
Produkcia / Production: Dominika Zaťková, Dáša Čiripová, Dana Tomečková
Spolupracovali / Co-operation: Tatiana Danišová, Miroslav Daubrava, Oleg Dlouhý, Lenka Dzadíková, Anna Grusková, Viera Helbichová, Patrik Hrbek, Rudolf Hudec, Eduard Kakus, Milan Merc, Viera Sadloňová, Ján Triaška, Miroslav Zwiefelhofer
Poďakovanie Divadlu Astorka Korzo ´90 a Slovenskému národnému divadlu / Thanks to Theatre Astorka Korzo ´90 and Slovak National Theatre
Zvuk / Sound: Tobiáš Potočný
Strih / Editing: Braňo Gotthardt
Kamera / Photography: Vladislava Plančíková, Braňo Gotthardt, Jana Bučka, Štefan Bučka
Réžia / Director: Peter Kerekes
Pre Divadelný ústav Bratislava vyrobil Peter Kerekes / For the Theatre Institute Bratislava by Peter Kerekes © Divadelný ústav Bratislava 2011

A
A
A