Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie
A
A
A