Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Vladimír Predmerský a kolektív

Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Peter Brook

E - kniha

A Century of Theatre

Divadelné storočie

Vladimír Blaho

Viva La Bohéme!

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection

Juliana Beňová

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Publikácia Divadelná tvár Ľudovíta Štúra odhaľuje Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu

Odraz obrazu/Reflection of an Image - Milan Čorba

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražské

Anna Grusková

Teatrálny svet 1839 - 1939 / The theatrical world

Aj v tom najmenšom mestečku či dedine na území dnešného Slovenska sa našli Romeovia i Júlie

Peter Himič

Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. storočia

Peter Himič vo svojej práci zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od

A
A
A