REDAKCIA

 

Šéfredaktor

Milo Juráni (1987)

Milo Juráni
miloslav.jurani@theatre.sk 

Absolvent ochrany prírody a krajiny na Prírodovedeckej fakulte UK a teórie a kritiky divadelného umenia na VŠMU v Bratislave. Recenziami pravidelne prispieva do časopisov .týždeň, kød, príležitostne do českého SADu a ako autor aj redaktor pôsobí v internetovom časopise mloki.sk. Spolupracoval na príprave viacerých festivalových novín slovenských aj českých divadelných prehliadok, bol členom dramaturgickej rady festivalu Nová Dráma/New Drama aj moderátorom kritickej platformy festivalu Dotyky a spojenia. Spolupracoval na tvorbe relácie Divadelný týždenník a Divadelný zápisník na Rádiu Devín RTVS. Na prelome rokov 2017 a 2018 absolvoval stáž na katedre Divadelnej vedy na Ruhr-Universität v nemeckom Bochume, kde sa venoval téme prepojenia divadla a ekológie. Okrem práce v Divadelnom ústave je aj doktorandom katedry Divadelných štúdií na VŠMU.

 

Odborná redaktorka

Barbora Forkovičová (1991)

Barbora  Forkovičová
barbora.forkovicova@theatre.sk

Vyštudovala teóriu a kritiku divadelného umenia na VŠMU v Bratislave (bakalársky stupeň) a DAMU v Prahe (magisterský stupeň). Počas štúdia absolvovala výmenný pobyt na Akadémii pre divadlo, rozhlas, film a televíziu v Ľubľane. Venuje sa najmä divadelnej kritike a svoje recenzie v minulosti publikovala na platformách mloki.sk, Taneční aktuality či Cirqueon. Spolupracovala aj na tvorbe niekoľkých festivalových denníkov, predovšetkým na festivaloch Divadelní Flora Olomouc a Dotyky a spojenia.

 

Odborná redaktorka

Martina Mašlárová (1988)

Martina Mašlárová
martina.maslarova@theatre.sk

Absolventka a v súčasnosti doktorandka Katedry divadelných štúdií na VŠMU. Absolvovala jednosemestrálny pobyt na Lietuvos teatro ir muzikos akademija v litovskom Vilniuse. Od začiatku štúdia sa kontinuálne venuje divadelnej kritike, publikuje reflexie v slovenských aj zahraničných časopisoch, denníkoch a vo festivalových denníkoch. Za diplomovú prácu o divadelnej kritike na Slovensku po roku 1989 získala cenu rektora VŠMU. Okrem práce redaktorky kød-u sa tiež venuje redakčnej práci v rámci webzinu mloki.sk a ďalším aktivitám O. Z. MLOKi. Na VŠMU vedie školský časopis Reflektor. Ako členka Slovenského centra AICT spolupracuje s projektom Monitoring divadiel a prispieva do rozhlasovej relácie Divadelný zápisník. Ako členka dramaturgickej rady, porotkyňa či kurátorka spolupracovala s festivalmi Nová dráma/New Drama, Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra. Od roku 2010 sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa postupových súťaží. Príležitostne prekladá z/do francúzštiny a angličtiny.

 

A
A
A