AKTUÁLNE ČÍSLO : 9/2020
k§d 9/2020

 

Novembrový kød – klasika bez nostalgie

V najnovšom vydaní nášho časopisu sa venujeme najmä téme „klasiky“. Nahliadame na ňu nielen ako na príležitosť pre širšie pochopenie vlastnej identity, ale aj ako na priestor pre zmenu optiky, pre iné, „prevrátené“ čítanie, odfolklorizovaný, antitradičný výklad. Aj v tejto divadelnej sezóne stihli vzniknúť inscenácie, ktoré uplatňujú podobný prístup a my vám prinášame ich reflexie. Okrem toho si pripomíname aj sté výročie narodenia a význam teatrologickej práce divadelného teoretika a dramatika Petra Karvaša.

No predovšetkým sa tešíme, že sa nám podarilo pripraviť rozhovor s hercom Emilom Horváthom (nielen) pri príležitosti jeho 75. narodenín. Týmto mu srdečne blahoželáme.

 

V čísle 9/2020 nájdete:

ø v rubrike na margo text Jána Mikuša o oslavách vzniku slovenského divadla a ich následkoch,

ø rozhovor s hercom Emilom Horváthom,

ø recenzie inscenácií Kubo (Činohra SND), Polnočná omša (DJGT Zvolen), Ťapákovci (DJZ Prešov), Iný (BBD)

ø v rubrike festivaly pripomenutie Nu Dance Festu,

ø v rubrike zahraničie report z Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni a takisto aj správu o prehliadke slovenského divadla vo Varšave (Dzieje się obok), ktorú organizoval Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského,

ø v rubrike t/h/k štúdiu o teatrológovi Petrovi Karvašovi,

ø v rubrike 8 otázok ø... rozhovor o klasike a možnostiach jej čítania a interpretácie s Ivanou Taranenkovou, riaditeľkou Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

 ø krátko kriticky o inscenáciách Pasáž 5 (Divadlo NUDE) a Priviazaní o kôl okamihu  (Jana Tereková/ bees-R),

ø exkluzívnu knižnú ukážku z pripravovanej publikácie Divadelného ústavu, Po/doby Petra Karvaša od zostavovateľky Zdenky Pašuthovej

ø v 2x2 o dlhoch teatrológie voči divadelnej praxi

ø a mnoho ďalšieho v menších a najmenších rubrikách.

Prajeme vám príjemné čítanie!

 

(Do pozornosti dávame archív starších vydaní, ktorý je dostupný online.

E-kod nájdete tu: e-kod)

 

banner_kod 9/2020

 

A
A
A