Pripravujeme

V roku 2021 pracujeme na príprave niekoľkých nových výstav a taktiež chceme participovať ako partneri pri iných výstavných projektoch.

V prvom polroku máme v pláne pripraviť výstavy o týchto hereckých legendách:

- Viliam Záborský (pri príležitosti 100. výročia narodenia),
Mária Prechovská (pri príležitosti 100. výročia narodenia).

V druhom polroku by sme chceli pripraviť výstavy venované:

- osobnosti dramatika Ivana Bukovčana k jeho 100. výročiu narodenia
- a k dvadsiatemu výročiu založenia Štúdia 12 – divadelnej platformy Divadelného ústavu.

Ak to súčasná situácia dovolí, radi by sme spolu s Divadlom L+S pripravili výstavu k nedožitým 80. narodeninám Júliusa Satinského.

Ako partneri by sme sa radi podieľali na vzniku výstavy venovanej Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorú pripravuje Mestská knižnica mesta Piešťany k tohtoročnému 100. výročiu jeho úmrtia.

A
A
A