Pripravujeme

Retrospektíva – Bienále divadelnej fotografie a jej víťazi – 2016 a 2018

Reinštaláciu dvoch ročníkov súťaže Bienále divadelnej fotografie za rok 2016 a 2018 doplní výstava fotografií víťazov z rokov 2016 a 2018 – Roberta Tapperta a Ľuboša Kotlára. Výstava pozostáva z kolekcií originálnych fotografii, ktoré boli vybrané odbornou porotou. Divadelná fotografia prispieva k prehľadnému vizuálnemu svedectvu o divadelnej produkcii na Slovensku. Divadelný ústav pripravuje výstavu v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto v priestoroch SCkaV na 2. poschodí Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. Bude prístupná od 8. júla do 14. augusta 2020.

 

Vladimír Suchánek – Od maľby k divadlu

Výstava venovaná scénografovi Vladimírovi Suchánkovi, dlhoročne spätému so Slovenským národným divadlom, zahŕňa jeho scénické návrhy a makety scén k významným inscenáciám, na ktorých spolupracoval. Výstava prezentuje predovšetkým inscenácie, ktoré tvoril v dvojici s režisérom Pavlom Hasprom. Kurátorom výstavy je Miroslav Daubrava, grafické riešenie navrhla Mária Čorejová. Vernisáž výstavy sa bude konať v septembri 2020 v priestoroch novej budovy SND.

 

Peter Karvaš

Výstava venovaná 100. výročiu narodenia dramatika Petra Karvaša, ktorú Divadelný ústav pripravuje spolu s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, bude slávnostne otvorená spolu s premiérou jeho hry Polnočná omša 11. septembra 2020 v priestoroch DJGT vo Zvolene.  

A
A
A