Servis pre médiá

Vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov

Ing. Zuzana Uličianska
E-mail: zuzana.ulicianska@theatre.sk
Tel. č.: +421 2 204 87 500, +421 917 501 496

 

PR a marketing

Mgr. art. Dušan Poliščák
E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk
Tel. č.: +421 2 204 87 501, +421 917 404 505

 

Projektová manažérka

Mgr. art. Mária Karoľová
E-mail: maria.karolova@theatre.sk 
Tel. č.: +421 2 204 87 502

A
A
A