Aktuálne číslo

Rok slovenského divadla 2020

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoje je otvorená!

Ak sa chcete dozvedieť viac o slovenskom profesionálnom divadle, určite vám odporúčame navštíviť výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje na Bratislavskom hrade. Výstavu pre vás pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom. O jej architektonickú stránku sa postaral slovenský scénograf pôsobiaci v zahraničí, Boris Kudlička a pripravil ju pre vás štrnásťčlenný kurátorský tím. Výstavu si v priestoroch Bratislavského hradu môžete pozrieť do 4. októbra 2020.

Divadelné storočie - stopy a postoje

100 rokov Slovenského národného divadla

1. a 2. marec 2020 patril Slovenskému národnému divadlu, ktoré oslávilo okrúhlych sto rokov od svojho vzniku. V roku 1920, 1. marca, mala v jeho priestoroch prvú premiéru opera Hubička od Bedřicha Smetanu, 2. marca 1920 otvorila svoje brány činohra – a to premiérou inscenácie Maryša bratov Mrštíkovcov. Slovenské národné divadlo si svoj vznik pripomenulo galavečerom ... TAK SME MY... (1. 3. 2020) a o deň neskôr hosťovaním pražského Národného divadla, ktoré v priestoroch Novej budovy SND symbolicky odohralo inscenáciu Maryša.

Viac informácií o tomto výročí, ktoré má dôležitý význam nielen pre našu prvú scénu, ale aj pre vývoj profesionálneho divadla na Slovensku, si môžete prečítať na webovej stránke SND.

 

LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Pri príležitosti projektu Rok slovenského divadla 2020 Slovenská národná galéria pripravila výstavu venovanú významnému slovenskému scénografovi Ladislavovi Vychodilovi. Výstavu LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia si môžete pozrieť v priestoroch Esterházyho paláca v Bratislave do 5. júla 2020.

LV 100

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke Roku slovenského divadla 2020 www.rokdivadla.sk.

 

Sprístupnili sme galériu Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla

Divadelný ústav vďaka svojej výskumnej činnosti zaostruje svoju pozornosť na výnimočné scénické diela a postupne buduje „galériu“ slávnych inscenácií slovenského profesionálneho divadla od jeho vzniku až po súčasnosť. Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla, ktorá bola vytvorená na základe konzultácií s odbornou teatrologickou verejnosťou, nájdete na https://zlatakolekcia.theatre.sk/.

Prostredníctvom edície Prítomnosť divadelnej minulosti doposiaľ Divadelný ústav sprostredkoval nahliadnutie do kompletnej inscenačnej tradície troch dramatických diel, ktorých scénické uvedenia vždy znamenali výrazný medzník vo vývoji nášho profesionálneho divadelníctva, a to Hviezdoslavovej tragédie Herodes a Herodias (vyd. 2013), Ostrovského spoločenskej komédie Les (vyd. 2014) a Stodolovej drámy Bačova žena (vyd. 2017).

V snahe o zachovanie tejto kontinuity, ako i ambícií prezentovať svoje zbierkové (archívne, múzejné a dokumentačné) fondy, sa Divadelný ústav podujal vytvoriť v rámci spomínanej edície samostatnú online platformu s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla, ktorá si kladie za cieľ prezentovať prierez tým najprogresívnejším a najpozoruhodnejším, čo vzniklo počas storočnice slovenského divadelníctva. A to nielen formou sprostredkovania archívnych a dokumentačných materiálov Divadelného ústavu viažucich sa na profilové slovenské inscenácie, ale aj formou priblíženia procesu umeleckej tvorby a jej následnej kritickej reflexie.

Na základe konzultácií s odbornou teatrologickou obcou bol v roku 2017 vytvorený zoznam sto inscenácií. Oslovení odborníci rozdali hlasy vyše tristo inscenáciám. Na základe ich obsiahleho inšpiratívneho zoznamu odborný tím Divadelného ústavu vybral pre prvú fázu realizácie projektu tridsaťšesť inscenácií, pri ktorých voľbe dbal najmä na zastúpenie každej významnej historickej epochy, režijnej osobnosti či divadelného telesa.

Keďže prezentovaný výber je iba čiastočnou ukážkou bohatej divadelnej tvorby, ktorá v priebehu sto rokov vznikla na našich profesionálnych scénach, Divadelný ústav v spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi prinesie v nasledujúcom období prezentáciu ďalších šesťdesiatich šiestich vybraných profilových inscenácií.

Veríme, že projekt Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla (Prítomnosť divadelnej minulosti) umožní používateľom vytvoriť si vlastný názor na prezentované inscenácie, poskytne im adekvátne prostriedky na eventuálne vedecké bádanie či štúdium a rovnako im pomôže podrobne sa oboznámiť s činnosťou Archívu, dokumentácie a Múzea Divadelného ústavu.

 

Marec v Štúdiu 12

V nedeľu 8. marca bude v Štúdiu 12 hosťovať francúzska divadelná skupina THEATREbratislava s inscenáciou Pulvérisés francúzskej dramatičky Alexandry Badea. Stred mesiaca bude patriť tancu – 12. marca od 19.00 hod. uvedieme dve tanečné performancie poNOIR a ATOPIC, 17. marca o 19.00 hod. Verzus zoskupenia Odivo. Špeciálnou príležitosťou bude prezentácia knihy Vladimíra Blaha – Viva la Bohéme – Príbeh jednej opery, ktorá sa uskutoční 19. marca o 17.00 hod. 

Viac informácií o programe nájdete TU

 

Divadelný ústav vyhlasuje nový ročník Bienále divadelnej fotografie

Bienále divadelnej fotografie 2020 vyhlasuje a organizuje Divadelný ústav, partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Bienále je súťažné, jeho výsledky sa budú prezentovať verejnosti na slávnostnej vernisáži.

Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Prezentáciou fotografických diel z oblasti divadelníctva sa zviditeľní táto oblasť tvorby a vytvorí sa prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia vytvorí predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie pre budúcnosť. Výstava vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.         

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách (umelecká fotografia, dokumentárna fotografia, novinárska fotografia). Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia pre študentov konzervatórií a vysokých škôl (organizátori sekcie sú Divadelný ústav a Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave). Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční ako súčasť Roku slovenského divadla 2020.

Viac informácií v štatúte nájdete TU.

 

Prezentácia publikácie Vladimír Blaho: Viva La Bohème! Príbeh jednej opery

Srdečne vás pozývame na slávnostnú prezentáciu novej publikácie Divadelného ústavu v Bratislave Vladimír Blaho Viva la Bohéme – Príbeh jednej opery vo štvrtok 19. marca 2020 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave s účasťou autora Vladimíra Blaha.

Publikáciu predstaví Michaela Mojžišová. Programom bude sprevádzať Lucia Hurajová.

Vladimír Blaho: Viva La Bohème! Príbeh jednej opery

Podtitul publikácie slovenského operného kritika a publicistu Vladimíra Blaha (1943) presne vystihuje jej obsah. Autor v diele venovanom stálici svetového operného repertoáru podrobne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. Približuje dobový kontext a literárny námet, podľa ktorého vzniklo libreto Bohémy, pozornosť venuje hudobnej stránke diela a jeho miestu v rámci tohto žánru. Cez zrkadlo kritiky aj vlastné divácke zážitky systematizuje inscenácie Bohémy na slovenských operných javiskách i v zahraničí z pohľadu ich umeleckého významu. Pre lepšiu orientáciu autor prikladá aj súpis najvýznamnejších svetových nahrávok Bohémy. Monografické dielo Vladimíra Blaha, milovníka talianskej veristickej opery, je zaujímavým a praktickým „sprievodcom jednou operou“ pre každého nadšenca, sprievodcom, ktorý zároveň otvára dvere do sveta opery.

Viac informácií a objednávka publikácie TU

 

Výzva na predkladanie edičných návrhov

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:
1. Pôvodná teatrologická publikácia – edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe
2. Prekladová teatrologická publikácia – edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New Drama, Vreckovky

Návrhy posielajte najneskôr do 30. apríla 2020

Oprávnení žiadatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, humanitných odborov (VŠMU, Bratislava, AU, Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU a podobne).

Viac informácií nájdete TU

 

Výstavy v marci

Marec je v našich výstavách venovaný významným slovenským osobnostiam nielen umeleckého sveta. Čakajú na vás reinštalácie výstav Generál na javisku a Víťaz Bienále 2018 – Kotlár vs. Amsler, 1.0. Tešiť sa môžete aj na pretrvávajúce výstavy, ktoré ste si nestihli pozrieť.

Viac o výstavách nájdete TU.

 

 

 

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se blíží! Jubilejní 30. ročník tohoto festivalu, který je pořádán Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, se uskuteční od 31. 3. – 4. 4. 2020!

Součástí festivalu bude Open Air Stage, která bude stát 31. 3. 2020 na Moravském náměstí u sochy Jošta Lucemburského. Program bude zajištěn studenty Divadelní a Hudební fakulty JAMU, Circus Problem a Beps'n'Johnnies.

Festival je místem pro setkávání nejrůznějších divadelních kultur, postupů a zkušeností. Účastníky jsou především mladí talentovaní divadelníci z celého světa, divadelní profesionálové a v neposlední řadě všichni lidé se zájmem o současnou uměleckou tvorbu.

Více informací o festivalu naleznete na www.encounter.cz.

 

HIGH FEST International Performing Arts Festival

1. – 8. októbra 2020/Jerevan, Arménsko

Uzávierka prihlášok – 15. marca 2020

Medzinárodný festival múzických umení HIGH FEST privíta umelecké spoločnosti a umelcov, ktorí predstavia svoje inscenácie vo všetkých žánroch múzických umení vrátane divadla (dráma, komédia, pantomíma, pohyb, cirkus, pouličné predstavenia, bábkové divadlo, atď.), tanec (moderný, ľudový, klasický, moderný balet atď.), hudba (opera, klasika, muzikál, jazz, súčasná, ľudová atď.) a ďalšie formy divadelného umenia.

Viac informácií na www.highfest.am.


Francúzska umelkyňa Marie Gourdain a slovenský tanečník Jaro Viňarský vytvoria s nitrianskymi tínedžermi medzinárodnú inscenáciu, ktorá rúca hranice

Parížska výtvarníčka, scénografka a režisérka Marie Gourdain zavítala do Nitry a na kreatívnom workshope sa stretla s nitrianskymi tínedžermi, ktorí sa stanú spolutvorcami a protagonistami novej medzinárodnej tanečnej inscenácie. Tá sa „roztancuje“ okolo témy hraníc a slobody, bude reflektovať svet mladých ľudí, ich pocitov z dnešnej doby aj z prichádzajúcej dospelosti. Odpovie aj na to, ako veľmi sú ich rozhodnutia slobodné a čo ich limituje. V slávnostnej premiére sa predstaví verejnosti počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020.

Európsky komunitný projekt pre malých umelcov pod názvom Roztancujme sa bez hraníc vzniká v koprodukcii Divadelnej Nitry, festivalu Tanec Praha a siete Be SpectACTive!.

Na tvorbe unikátneho scénického diela, ktoré vzniká zároveň v dvoch európskych mestách, spolupracuje 15 nitrianskych a pražských detí s etablovanými umelcami už od júna minulého roka. Spoločne sa zúčastňujú na príprave inscenácie od jej samotného začiatku až po záver – od výberu tvorivého tímu až po jej realizáciu, a to v rámci diskusií, workshopov a kreatívnych rezidencií.

 

Literárna súťaž Medziriadky

Do súťaže sa môžete zapojiť poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár, alebo rozhlasová hra). Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Uzávierka súťaže je 29. 3. 2020

Viac informácií nájdete na http://medziriadky.sk/

A
A
A