Dramaticky mladí

Porota súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež od 9 do 18 rokov Dramaticky mladí v zložení: Dominika Zaťková (divadelná kritička), Lenka Dzadíková (teatrologička) a Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička) rozhodla.

Dramaticky mladí organizuje Divadelný ústav v Bratislave už 12 rokov. Cieľom súťaže je podporiť kreativitu a tvorivé zručnosti detí a mládeže. Tento rok sa porota rozhodla udeliť prvé miesto Anne Vatalovej za dramatický text Test. „Dej hry zasadila do školského prostredia, ktoré je pre autorov a autorky v tomto veku silným zdrojom inšpirácie. Do textu dokázala bez pátosu vložiť aj myšlienku o tom, že netreba súdiť knihu podľa obalu a hoci ide o príbeh pubertálnej lásky, postavy si udržiavajú istý nadhľad,“ priblížila členka poroty Lenka Dzadíková. Anna Vatalová uspela už v minulom ročníku, keď získala druhé miesto s textom Deň, na ktorý sa zabudlo.

Na druhom mieste sa umiestnil Samuel Hornáček s textom Zelená víla. „Samuel napísal fiktívnu hru o osamelosti, životnej beznádeji, s využitím prostriedkov moderného divadla a s cieľom vytrhnúť čitateľa/diváka z pohodlia svojho života,“ povedala Dominika Zaťková.

Tretie miesto získala Tasia Liana Martošová za text Školský deň. „Na texte najmladšej ocenenej autorky Tasie Liany Martošovej sme ocenili všímavosť ku každodennému životu a schopnosť nájsť v bežných školských situáciách, ktoré zažíva so spolužiakmi, dramatický potenciál, ktorý autorka dokázala spracovať sviežim a vtipným spôsobom,“ dokončila Zaťková.

Vzhľadom k aktuálnej situácií s ochorením COVID-19 odovzdanie cien neprebehne tradične počas divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine. „Tešíme sa, že aj v tejto komplikovanej situácií sme našli alternatívne riešenie a môžeme tak v Štúdiu 12 ponúknuť priestor na prezentáciu práce našich najmladších autorov a autoriek. V konfrontácií s publikum a javiskom totiž dostávajú tú najdôležitejšiu spätnú väzbu na svoju dramatickú tvorbu,“ povedala dramaturgička Štúdia 12 Lenka Čepková a dodala, že scénické čítanie ocenených textov prebehne na jeseň 2020.

 

Koordinátorka projetu:
Lenka Čepková
kontakt: +421 2 204 87 600
lenka.cepkova@theatre.sk

Dramticky mladí - archív

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

A
A
A