Andrej Kurejčik: URAZENÍ. BIELO(R)USKO (Noc divadiel 2020) Divadlo ASTORKA Korzo'90 x Štúdio 12

noc divadiel andrej kurejcik

Počas Noci divadiel 2020 sa môžete tešiť na online scénické uvedenie drámy Andreja Kurejčika s názvom URAZENÍ. BIELO(R)USKO. Toto scénické čítanie vzniklo v spolupráci Divadelného ústavu a Divadla ASTORKA Korzo'90 v Štúdiu 12.

Pred predstavením nás prekladateľka do slovenského jazyka Romana Štorková Maliti zoznámi s tvorbou dramatika a kontextom divadelnej hry a predstaví Johna Freedmana, iniciátora celosvetového projektu scénických čítaní. Veľmi nás teší, že divadelnú hru uvedieme aj online rozhovorom Johna Freedmana s dramatikom Andrejom Kurejčikom, ktorého slovenskí diváci doteraz nemali možnosť poznať na scéne divadiel.

 

Andrej Kurejčik: URAZENÍ. BIELO(R)USKO

Dráma

Originál v ruskom jazyku: © 2020 Andrej Kurejčik

Preklad do slovenského jazyka: Romana Štorková Maliti

#insultedbelarus #supportbelarustheatre

Pre knižné vydanie v slovenskom jazyku pripravuje hru Divadelný ústav v Edícii Vreckovky.

 

Postavy:

1. Starý               Matej Landl

2. Mladý              Peter Ondrejička

3. Nová               Rebeka Poláková

4. Optimistická    Mária Schumerová

5. Vtáčí               Róbert Jakab

6. Mŕtvy               Pavol Šimun

7. Vyučujúca        Anna Šišková

 

Preklad: Romana Štorková Maliti

Dramaturgia: Andrea Domeová

Réžia: Ondrej Spišák

Premiéra: 20. 11. 2020 v Štúdiu 12

V rámci Noci divadiel 2020 sa Divadelný ústav a Divadlo ASTORKA Korzo'90 zapoja do celosvetového projektu čítania divadelnej hry URAZENÍ. BIELO(R)USKO Andreja Kurejčika, bieloruského dramatika. Projekt sa postupne uvádza v USA, Veľkej Británii, Rusku, Francúzsku, Gruzínsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Švédsku, Litve, Bulharsku, na Ukrajine, v Belgicku, Holandsku, Hongkongu, Moldavsku, Rumunsku, Nigérii ako vyjadrenie podpory Bielorusku a bieloruským občanom v ich boji proti totalitnému režimu.

Viac informácií sa dozviete aj na Facebooku. 


Andrej Kurejčik (1980)

Autorom hry je dramatik, člen koordinačného výboru bieloruskej opozície, ktorej mnohí členovia sú prenasledovaní a perzekvovaní. Hra sa odohráva počas prvého mesiaca revolúcie a podáva obraz o stupňovaní násilia zo strany štáty. Rovnako ako o solidarite a viere, že „pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“.

Tri postavy príbehu majú svoje reálne predobrazy (Alexander Lukašenko a jeho syn Nikolaj, Sviatlana Cichanovská) alebo sú inšpirované typmi a osudmi aktérov udalostí a účastníkov protestu. Pre lepšie pochopenie, genézu postáv vysvetlila prekladateľka do slovenského jazyka, Romana Štorková Maliti:

Starý – Alexander Lukašenko;
Mladý – Nikolaj Lukašenko, najmladší syn prezidenta;
Nová – Sviatlana Cichanovská;
Vtáčí – štátom vycvičení a najatí vojaci, ktorí násilne potláčajú rôzne typy konfliktov a protestov na Ukrajine a v Bielorusku;
Mŕtvy – postava inšpirovaná prvými obeťami bieloruskej revolúcie – 25-ročný Aljaksandr Vichor bol zastrelený už 9. augusta; 10. augusta zomrel na následky postrelenia 34-ročný Aljaksandr Tarajkovský, ktorý chcel údajne hodiť do policajtov podomácky vyrobenú bombu, po jeho zastrelení sa ukázalo, že mal prázdne ruky;
Vyučujúca – postava stredoškolskej profesorky, čiastočne inšpirovaná Lídiou Jermošinovou, političkou a právničkou, predsedníčkou Ústrednej volebnej komisie, ktorá zmanipulovala tohtoročné voľby, ale tiež voľby v roku 2010 a 2015.

 

A
A
A