Pozvánka na Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu

Pozývame Vás na Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu za rok 2018, ktorý sa uskutoční dňa 17. mája 2019 o 10.00 hod. v Divadelnom ústave, Izba manželov Borodáčovcov, Jakubovo námestie 12 v Bratislave. Kompletnú Správu o činnosti a hospodárení Divadelného ústavu za rok 2018 nájdete na našej webovej stránke www.theatre.sk v časti Divadelný ústav – Dokumenty. Tešíme sa na stretnutie s Vami. S pozdravom Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. riaditeľka DÚ

A
A
A