Kniha týždňa: Od Fausta – k Orfeovi

Pri príležitosti medzinárodného dňa hudby 1. októbra Vám dávame do pozornosti knihu Michaela Mojžišová: Od Fausta – k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík za 9,00 eur.

Prvá publikácia na Slovensku, ktorá prináša ucelený pohľad na inscenačnú prax súčasného slovenského operného divadla, reflektuje najčerstvejšiu kapitolu jeho dejín, formujúcu sa v nových spoločensko-kultúrnych podmienkach po novembri 1989. Obdobie, ktoré v umeleckej rovine do značnej miery charakterizuje snaha konfrontovať sa – či súhlasne, alebo v opozícii – s modernými európskymi inscenačnými trendmi, predstavuje prácu popredných režisérov na slovenskej opernej scéne, ako napríklad Miroslav Fischer, Branislav Kriška, Marián Chudovský, Pavol Smolík, Martin Bendik, Jozef Bednárik, Zuzana Lacková-Gilhuus, Andrea Hlinková, Peter Konwitschny, Mariusz Treliński, ale i Juraj Jakubisko či Roman Polák. Publikácia čitateľsky pútavým spôsobom mapuje peripetie vývoja operného divadla na Slovensku, hľadá jeho vnútorné i vonkajšie inšpirácie, pomenúva tendencie, témy, tvorivé poetiky.

Od Fausta k Orfeovi

Všetky knihy Divadelného ústavu nájdete v IC Prospero na Jakubovom námestí 12, na www.theatre.sk a v sieti slovenských kníhkupectiev. 02/20487405, prospero@theatre.sk

A
A
A