Knihy týždňa sú zamerané na Becketta

Dve výnimočné knihy! Prvý slovenský knižný výber divadelných hier Samuela Becketta a prvá slovenská objemná biografia o tomto svetovom dramatikovi. Keď si ich tento týždeň  kúpite v Prospere spolu, neoľutujete.

Samuel Beckett: Hry a James Knowlson: Odsúdený na slávu. Život Samuela Becketta tento týždeň v Prospere za veľmi výhodnú cenu – 20,00 € za obidve knižky.

Všetky knihy Divadelného ústavu nájdete v IC Prospero na Jakubovom námestí 12, www.theatre.sk a v sieti slovenských kníhkupectiev. 02/20487405, prospero@theatre.sk

Beckett Hry

 

Knowlson Odsúdený na slávu
A
A
A