DRÁMA

Do súťaže DRÁMA 2018 o najlepší dramatický text v slovenskom a českom jazyku prihlásili autori a autorky 34 textov. Z toho 24 v slovenskom a 10 v českom jazyku. Novinkou súťaže je rozšírenie ocenení o Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré sa zároveň spoločne s Divadelným ústavom a Činohrou Slovenského národného divadla stalo spoluusporiadateľom.

Do konca apríla bude o dramatických textoch rozhodovať päťčlenná odborná porota v zložení:

Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla) 
Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave) 
Marián Amsler (režisér, pedagóg na VŠMU v Bratislave, umelecký šéf Divadla DPM) 
Lenka Čepková (dramatička, scenáristka, dramaturgička Štúdia 12 v Bratislave) 
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)

Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry Slovenského národného divadla, a zároveň sa po prvýkrát udelí Cena Divadla Jána Palárika v Trnave. Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rádia Devín.

Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe e-knihy.

Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov – TROJBOJ sa uskutoční v máji v rámci 15. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2019.

Organizátormi súťaže DRÁMA je Divadelný ústavČinohra Slovenského národného divadla a Divadlo Jána Palárika v Trnave.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.


 

koordinátorka súťaže DRÁMA
Lenka Čepková
kontakt: +421 2 204 87 600
lenka.cepkova@theatre.sk

 

Súťaž Dráma - archív

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2000 - 2010

 

 

 

 

A
A
A