Job vacancies

This site is available only in the Slovak language.

 

Teatrológ, divadelný historik

Termín nástupu: 1. apríl 2009
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: Základná zložka mzdy (btto) a Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 7), dosiahnutého vzdelania a praxe a osobného ohodnotenia

Náplň práce:

  • Napĺňanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti teórie, kritiky a histórie slovenského   divadla.
  • Koordinácia expertných tímov (interných a externých) zverených projektov
  • Spolupráca na vedecko-výskumných úlohách s jednotlivými oddeleniami Divadelného ústavu (prioritne s Oddelením divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie a Oddelením edičnej činnosti).
  • Koordinácia a zodpovednosť za iné práce súvisiace s aktivitou oddelenia podľa vedecko-výskumných plánov Centra výskumu divadla doma a v zahraničí.

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie II. a II. stupňa humanitného/teatrologického zamerania
  • prax min. 3 roky
  • manažérske schopnosti
  • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý (B1)
  • bezúhonnosť, komunikatívnosť, precíznosť, zmysel pre tímovú prácu, samostatnosť a iniciatíva pri riešení odborných pracovných úloh
  • užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook


Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je druhá polovica marca 2019

Predpokladaný termín konkurzu: marec 2019
Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká

tel.: 02/20487102

e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A