Vladimír Hurban Svetozárov

(vl. m. Vladimír Hurban) prekladateľ, dramatik (70 rokov od skonania, narodený 4. 4. 1883)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A