Vladimír Čáp

scénický a kostýmový výtvarník
(60 rokov od narodenia, zomrel 31. 1. 2007)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A