Viera Strnisková

herečka (90 rokov od narodenia, zomrela 31. 8. 2013)

Viera Strnisková sa narodila 30. 10. 1929 v Hlohovci. Jej životné záujmy sa vyhranili veľmi skoro a jednoznačne inklinovali k divadelnému umeniu a k vidine hereckej kariéry. Divadelne sa pripravovala a prvé skúsenosti získavala v tvorivej dielni Štúdia Novej scény Bratislava. Pred vysokoškolským štúdiom dala prednosť profesionálnemu divadlu.

V sezóne 1950/1951 okúsila neľahké podmienky práce v inštitúcii, ktoré niesla mnohé dobové podmienenosti a obmedzenia – v Dedinskom divadle. Po dvoch sezónach strávených v divadle v českom Kolíne sa roku 1953 vracia na Slovensko a nastupuje do činohry zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde sa pozoruhodnými výkonmi vo veľkých postavách najmä náročnej svetovej dramatiky predstavila ako talentovaná, ambiciózna, premýšľavá herečka a ocitla sa v umeleckom a tvorivom popredí dosť nevyrovnaného zvolenského hereckého kolektívu. V roku 1957 prechádza do Krajového divadla v Nitre, ktoré sa pod vedením mladého režiséra Pavla Haspru od polovice päťdesiatych rokov ocitalo na umeleckom výslní slovenskej činohry s ohlasom v reláciách celoštátnych – československých. Viera Strnisková sa stala hereckou protagonistkou a významnou spolutvorkyňou dnes už legendárnej Hasprovej nitrianskej divadelnej éry. Galéria jej nitrianskych dramatických hrdiniek siahala od vnútorne zložitých, citlivejších a krehkejších mladých žien cez obrazy sugestívneho zrelého ženstva až po rovnako zložité negatívne ženské charaktery. Herečka v nich dokázala spojiť hlbokú, ale nelyrizovanú a nesentimentálnu emocionalitu so zmyslom pre mnohostranné analytické rozkrývanie postáv. Pozoruhodnosť jej hereckého zjavu a presvedčivosť umeleckých výsledkov ju priviedli roku 1962 do reprezentačnej činohry SND, kde vytvorila rad kreácií, ktoré prinášali sugestívne pohľady na život a zraniteľnú emocionalitu zrelých i starnúcich žien a herečka v nich majstrovsky spájala zrelý intelekt a bohatú tvorivú skúsenosť.

     Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa odhodlala  k ojedinelému a pozoruhodnému kroku – intenzívne spolupracovala s mladým profesionálnym „vidieckym“ divadelným súborom v Spišskej Novej Vsi. V Spišskom divadle vytvorila viaceré veľké postavy. Nielen tie ale samotná prítomnosť jej osobnosti mala pre málo skúsený súbor viacnásobný význam a prinášala stimulujúce hodnoty.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A