Štefánia Hulmanová

Speváčka, soprán. Po štúdiu spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave a súkromnom štúdiu nastúpila do opery Slovenského národného divadla, s ktorým – s výnimkou sezón 1948 – 1951 strávených v opere Štátneho divadla Košice – spojila celý profesionálny život. Najprv ako členka zboru opery SND (1939 – 1942), potom ako sólistka (1951 – 1971).

Jej mladodramatický, slovansky jasný, mäkký soprán najautentickejšie vynikol najmä v mladodramatických postavách českej a slovanskej klasiky  a súčasnej slovenskej tvorby – v hlavnej ženskej postave Suchoňovej Krútňavy i v Milene z jeho Svätopluka, Milke z Cikkerovho Jura Jánošíka a Katke z Bega Bajazida. Bola roztomilou Mařenkou v Suchoňovej Predanej neveste, úprimnou Vendulkou z jeho Hubičky i spevácky žiarivou Jitkou v Daliborovi. Uplatnila sa tiež v postavách romantického a veristického repertoáru. Dlhé roky bola jedinou bratislavskou Toscou – part vášnivej Pucciniho hrdinky bol najúspešnejšou postavou kariéry umelkyne.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A