Štefan Labanc

Štefan Labanc patril k divadelníkom, ktorí si prešli javisko doslova od piky. Vďaka svojej univerzálnej muzikálnej dispozícii začínal ako člen zboru Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. No hneď počiatku zaujal aj zmyslom pre žánrovo presné vykresľovanie prevažne komicky ladených postáv. Dráhu syntetického spevoherca rozšíril v roku 1974 o post riaditeľa Podtatranského divadla v Spišskej Novej Vsi. Tu sa podieľal výraznou mierou na vzniku druhého špecializovaného súboru pre deti a mládež, ktorý vznikol v roku 1980 ako pobočná scéna prešovského Divadla Jonáša Záborského. Novozaložený súbor formoval ako jeho umelecký šéf až do roku 1986.

Aj popri zodpovednom plnení úloh riaditeľa, či umeleckého šéfa, Štefan Labanc naďalej hrával. Z pozoruhodných postáv ostatných rokov hodno pripomenúť napríklad jeho Starého baču Mrnču v Barčovej Bačovej žene (1991), Kráľa Ignáca v Gombro1wiczovej Ivone, princezne burgundskej (2001), či rozprávkového Kráľa v Beňovej rozprávke O Kubovi najkubovatejšom na svete.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A