Štefan Králik

dramatik (110 rokov od narodenia, zomrel 30. 1. 1983)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A