Štefan Klimo

dirigent, zbormajster (100 rokov od narodenia, zomrel 5.1.2000)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A