Štefan Fejko

dramaturg, umelecký šéf a riaditeľ viacerých divadiel, pedagóg (70 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A