Silvia Hroncová

teatrologička, bývalá riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave a SND v Bratislave (55 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A