Rudolf von Laban

choreograf, tanečník

(140 rokov od narodenia, zomrel 01. 07. 1958)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A