Renáta Šimanová

sólistka operety (100 rokov od narodenia, zomrela 27. 5. 1985)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A