Rastislav Uhlár

divadelný teoretik, sólista opery - bas (70 rokov)

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

A
A
A