Projekt 1918

Voľne na motívy próz Josepha Rotha

Projekt 1918

Réžia: Michal Vajdička

Dramaturgia: Daniel Majling

Scéna: Pavol Andraško

Kostýmy: Katarína Hollá

Hudba: Michal Novinski

Pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková

A
A
A