Teror

Ferdinand von Schirach

 

Teror

réžia: Adriana Totiková

preklad: Mária Kovácsová

dramaturgia: Michal Baláž

pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov

hudba: Ľubica Čekovská

scéna: Katarína Holková

kostýmy: Adriana Totiková

A
A
A