Rozprávka o šťastnom konci

Peter Zagar

Rozprávka o šťastnom konci

Hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek

Dirigent: Dušan Štefánek, Pavol Tužinský

Libreto: Daniel Hevier, Svetozár Sprušanský

Réžia: Svetozár Sprušanský

Scéna a kostýmy: Diana Strauszová

Výtvarník: Vladimír Král

Choreografia: Silvia Hudec Beláková

Dramaturgia: Svetozár Sprušanský

A
A
A