Popolvár

Pavol Dobšinský/ kolektív/ Kateřina Schwarzová

Popolvár

Predloha: Pavol Dobšinský

Text: kolektív a Kateřina Schwarzová

Dramaturgia: Peter Galdík

Scéna, kostýmy: Markéta Plachá

Bábky: Soňa Mrázová

Hudba: Vít Brukner

Réžia: Marek Bečka, Zuzana Bruknerová, Radek Beran

A
A
A