Pohreb alebo svadba - čo skôr?

Chanoch Levin

Pohreb alebo svadba - čo skôr?

Preklad: Silvia Singerová

Réžia: Ondrej Spišák

Dramaturgia: Darina Abrahámová

Scéna: František Lipták

Kostýmy: Katarína Hollá

Hudba: Ľubica Čekovská

A
A
A