Pohľad z mosta

Divadlo Astorka Korzo ´90

Pohľad z mosta

Divadelná hra jedného z najvýznamnejších svetových dramatikov, Arthura Millera, nositeľa mnohých prestížnych ocenení za literatúru a drámu, sa odohráva v Brooklyne v päťdesiatych rokoch 20. storočia.

Arthur Miller ju napísal, podobne ako viaceré svoje práce, na základe skutočných udalostí. V Pohľade z mosta zobrazuje rodiaci sa vášnivý vzťah ženatého muža k inej žene, aký dramatik reálne zažil s herečkou Marilyn Monroe. Takáto bezhraničná a osudová láska sa odohráva v rodine dramatickej postavy Eddieho Carboneho, ktorého predkovia prišli do USA zo Sicílie pred mnohými rokmi.

Tvorivý tím:

Réžia: Ondrej Spišák

Preklad: Miloš Ruppeldt

Dramaturgia: Andrea Domeová

Scéna: Fero Lipták

Kostýmy: Katarína Hollá

Hudba: Ľubica Čekovská

Hudobná spolupráca: Dagmar Livorová (pedagogička spevu)

Pohybová spolupráca: Šárka Ondrišová

 

Hrajú: Vlado Černý, Miroslav Noga, Anna Šišková, Anna Jakab Rakovská / Sarah Arató a. h., Marián Miezga, Pavol Šimun

 

Link: http://www.astorka.sk/event/368725/pohlad-z-mosta

 

A
A
A