Centrum lásky k feminizmu

Centrum lásky k feminizmu

Dramaturgia, kostýmy, performancia, réžia, scéna a videá: Dočasný kolektív

 

A
A
A