Bakchantky

Euripides

Bakchantky

Preklad: Peter Lomnický

Réžia: Rastislav Ballek

Dramaturgia: Miro Dacho

Scéna, masky: Ivan Martinka, Markéta Plachá

Kostýmy: Katarína Holková

Hudba: Marián Lejava

Pohybová spolupráca: Petra Fornayová

A
A
A