Peter Vilhan

Peter Vilhan absolvoval štúdium slovenského a francúzskeho jazyka na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po štúdiu nastúpil do bábkového divadla v Košiciach. V tomto divadle stvárňoval mladícke typy a junáckych hrdinov. Neskôr aj  upravoval hry i režíroval, napríklad hru O slnečnej bábike a dažďovom panáčikovi (1980).

V roku 1983 nastúpil Peter Vilhan do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Práve tu rozvíjal svoj herecký potenciál. Stvárňoval typovo i žánrovo rozmanité postavy. Úspech i pozitívne ohlasy  na hereckú prácu zaznamenal napríklad ako Juraj Joachim Retik v hre Mikuláš Kopernik, či ako Šiškin v Meštiakoch.

V deväťdesiatych rokoch sa vrátil do Košíc, kde takmer dve desaťročia pôsobil v rozhlase ako herec a režisér.

Viac informácií nájdete na www.etheatre.sk

 

A
A
A